Český akademický orchestr

Český akademický orchestr je těleso, které založil náš spolek ve spolupráci s Univerzitou Pardubice, po čtyřech letech působení se však od univerzity osamostatnil. Hrají v něm studenti a absolventi hudebních škol napříč republikou.

Těžiště repertoáru orchestru je rozkročeno mezi klasickou hudbu a hudbu filmovou, která získává mezi posluchači stále více na popularitě. Orchestr ve své dramaturgii kombinuje tyto žánry dohromady a staví je tak do zajímavého kontrastu.

Orchestr každoročně pořádá několik velkých symfonických koncertů. Kromě toho v redukovaném obsazení doprovází mladé talenty.

Nahrávky orchestru

25. května 2023: MIND FLOYD: Benjamin Britten: Průvodce mladého člověka orchestrem, dirigent Alexey Aslamas; Anton Aslamas: Positive Mind pro amplifikované housle a orchestr

25. a 26. března 2023: Mezinárodní kontrabasová soutěž Fr. Černého a J. Geissela: Lars-Erik Larsson: Concertino pro kontrabas a smyčce, solo Marek Romanowski (soloist of Polish Radio Symphony Orchestra Katowice); Jan Geissel: Koncert A dur (obnovená světová premiéra); J. Geissel: Koncertní kus (Soloist Jacek Burzyk, vítěz II. ceny)

1. června 2021: On-line koncert členů Východočeského akademického orchestru: B. Smetana: Z Domoviny; D. Šostakovič: Pět kusů pro housle a klavír (výběr); L. Fišer: Sonata pro violoncello a klavír; G. Bottesini: Grande allegro alla Mendelssohn pro kontrabas a klavír; L. Fišer: Směs filmových melodií

21. prosince 2019: „Kouzelné Vánoce“ – M. Schneider-Trnavský: Missa pastoralis Alma nox, část Kyrie

16. prosince 2019: „Kouzelné Vánoce“ – vánoční koncert plný melodií z pohádek (úryvky)

30.  května 2019: „Inspirace Amerikou“ – koncert v aule Univerzity Pardubice Limonádník – směs melodií z filmu Limonádový Joe

22. března 2019: Koncert v rámci Mezinárodní kontrabasové soutěže Františka Černého a Jana Geissela. J. K. Vaňhal: koncert pro  kontrabas a orchestr D dur, solo kontrabas prof. Miloslav Jelínek
A. Vivaldi: Léto (3. věta), solo kontrabas Miloslav Gajdoš

20. prosince 2018: Vánoční kocert. P. I. Čajkovskij: Louskáček, K. Svoboda: Tři oříšky pro Popelku, J. J. Ryba: Česká mše vánoční (+ sbor Continuo)

7. května 2018: Absolventský koncert Jana Hrubeše. J. K. Vaňhal: koncert pro kontrabas a orchestr, O. Kukal: Contrabassiano pro kontrabas a smyčce.